Rampová 7, 041 21 Košice
+421 55 602 61 63
klp.lf@tuke.sk
ČLENOVIA KATEDRY
KURZY
KONFERENCIE

Dekanské voľno

Dekan Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach vyhlasuje dekanské voľno pre všetkých študentov Leteckej fakulty na dni 31.10.2018 (streda) a 02.11.2018 (piatok).

Aktuality

7. ročník darovania krvi na Leteckej fakulte

Dňa 27.11. 2018 v čase od 8.00 hod. do 11.00 hod. sa uskutoční NTS SR výjazdový odber krvi v priestoroch Leteckej fakulty TUKE. Odber krvi sa uskutoční v areáli Leteckej fakulty v[…]

Read more

Pozvánka na prednášku riaditeľa ŘLP ČR, s.p.

Dňa 23. októbra 2018 o 09:45 hod. sa v AULA 01, budova č. 19 Leteckej fakulty TUKE uskutoční prednáška Ing. Jana Klasa, generálneho riaditeľa spoločnosti Řízení letového provozu České republiky[…]

Read more

1. slovenský kozmonaut Ivan Bella na Leteckej fakulte

Sprievodným podujatím Dňa otvorených dverí na LF TUKE bola diskusia s prvým slovenským kozmonautom plk. Ivanom Bellom, bývalým stíhacím pilotom Vzdušných síl SR a prvým slovenským kozmonautom, ktorý ako kozmonaut-výskumník[…]

Read more
Študijný program

Profesionálny pilot

Štúdium je zamerané na získanie poznatkov pre výkon funkcie profesionálneho pilota pre prevádzkovateľov leteckej dopravy, prípadne pre výkon ostatných druhov leteckých prác.

ŠTÚDIUM

Dosiahnuté vedomosti počas štúdia zodpovedajú úrovni na získanie kvalifikácie potrebnej na výkon funkcie druhého pilota na lietadlách (ATPL) v obchodnej leteckej doprave a kvalifikáciu obchodného pilota (CPL) s doložkou pre lietanie podľa prístrojov (IR).

PRAKTICKÝ VÝCVIK

Podmienkou štúdia je absolvovanie praktického leteckého výcviku vo výcvikovej organizácii (ATO). Minimálna požadovaná dosiahnutá úroveň výcviku počas štúdia je splnenie letových cvičení na úroveň súkromného pilota lietadiel PPL(A).

SIMULÁTOROVÝ VÝCVIK

Štúdium je zamereané na získavanie praktických zručností za pomoci simulátorov Cessna 172, Cessna 172 RG a Beechcraft Baron Be-58.

UKONČENIE ŠTÚDIA

Štúdium je ukončené štátnou záverečnou skúškou a obhajobou záverečnej práce.

Študijný program

Pracovník riadenia letovej prevádzky

Štúdium je zamerané na výchovu vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov riadenia letovej prevádzky pre miesta riadenia letovej prevádzky v Slovenskej republike, pre ktoré sa požaduje daný stupeň vzdelania.

ŠTÚDIUM

Na teoretické a všeobecné predmety, ktoré sú sústredené do prvého ročníka nadväzujú v ďalších dvoch rokoch špeciálne predmety definované európskym predpismi od EASA a ECAC pre získanie teoretických znalostí riadiaceho letovej prevádzky ATCO.

CERTIFIKÁTY

Vysokoškolské štúdium má za cieľ, aby absolvent získal nielen ucelené bakalárske vzdelanie v odbore, ale zároveň ho pripravuje na vykonanie teoretických skúšok ATCO a získanie certifikátu ATCO.

SIMULÁTOROVÝ VÝCVIK

Štúdium je zamereané na získavanie praktických zručností za pomoci simulátora riadenia letovej prevádzky LETVIS.

UKONČENIE ŠTÚDIA

Štúdium je ukončené štátnou záverečnou skúškou a obhajobou záverečnej práce.

Naši partneri

Napíšte nám

2 kozmonauti

176 absolventov

80 študentov

34% zahraničných študentov

Facebook
Facebook
GOOGLE
https://klp.lf.tuke.sk">
TWITTER
YouTube