Rampová 7, 041 21 Košice
+421 55 602 61 63
klp.lf@tuke.sk
ČLENOVIA KATEDRY
KURZY
KONFERENCIE

Aktuality

Dr.h.c. prof. nadzw. dr hab. Antoni Olak na KLP

Zápis nových študentov doktorandského štúdia v akademickom roku 2018/2019 bol príležitosťou pre stretnutie vedúceho Katedry letovej prípravy s pánom Dr.h.c. prof. nadzw. dr hab. Antoni Olakom, vedecko-pedagogickým pracovníkom Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji[…]

Read more

Vedecká konferencia Vzdušný priestor pre všetkých a letecké navigačné služby 2018

V dňoch 10.-11.04.2018 sa uskutočnila v školiacom stredisku TUKE v Herľanoch konferencia s názvom “Vzdušný priestor pre všetkých a letecké navigačné služby 2018″. Účasť na konferencii bola vysoká, prednášky a[…]

Read more

Bowlingový turnaj o pohár dekana Leteckej fakutly 2018

Dňa 17.04.2018 sa v priestoroch Bowling-spot Košice uskutočnil v poradí už ôsmy ročník bowlingového turnaja zamestnancov a doktorandov Leteckej fakulty pri príležitosti Dňa učiteľov. Tento už tradičný bowlingový turnaj sa teší veľkej[…]

Read more
Študijný program

Profesionálny pilot

Štúdium je zamerané na získanie poznatkov pre výkon funkcie profesionálneho pilota pre prevádzkovateľov leteckej dopravy, prípadne pre výkon ostatných druhov leteckých prác.

ŠTÚDIUM

Dosiahnuté vedomosti počas štúdia zodpovedajú úrovni na získanie kvalifikácie potrebnej na výkon funkcie druhého pilota na lietadlách (ATPL) v obchodnej leteckej doprave a kvalifikáciu obchodného pilota (CPL) s doložkou pre lietanie podľa prístrojov (IR).

PRAKTICKÝ VÝCVIK

Podmienkou štúdia je absolvovanie praktického leteckého výcviku vo výcvikovej organizácii (ATO). Minimálna požadovaná dosiahnutá úroveň výcviku počas štúdia je splnenie letových cvičení na úroveň súkromného pilota lietadiel PPL(A).

SIMULÁTOROVÝ VÝCVIK

Štúdium je zamereané na získavanie praktických zručností za pomoci simulátorov Cessna 172, Cessna 172 RG a Beechcraft Baron Be-58.

UKONČENIE ŠTÚDIA

Štúdium je ukončené štátnou záverečnou skúškou a obhajobou záverečnej práce.

Študijný program

Pracovník riadenia letovej prevádzky

Štúdium je zamerané na výchovu vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov riadenia letovej prevádzky pre miesta riadenia letovej prevádzky v Slovenskej republike, pre ktoré sa požaduje daný stupeň vzdelania.

ŠTÚDIUM

Na teoretické a všeobecné predmety, ktoré sú sústredené do prvého ročníka nadväzujú v ďalších dvoch rokoch špeciálne predmety definované európskym predpismi od EASA a ECAC pre získanie teoretických znalostí riadiaceho letovej prevádzky ATCO.

CERTIFIKÁTY

Vysokoškolské štúdium má za cieľ, aby absolvent získal nielen ucelené bakalárske vzdelanie v odbore, ale zároveň ho pripravuje na vykonanie teoretických skúšok ATCO a získanie certifikátu ATCO.

SIMULÁTOROVÝ VÝCVIK

Štúdium je zamereané na získavanie praktických zručností za pomoci simulátora riadenia letovej prevádzky LETVIS.

UKONČENIE ŠTÚDIA

Štúdium je ukončené štátnou záverečnou skúškou a obhajobou záverečnej práce.

Naši partneri

Napíšte nám

2 kozmonauti

176 absolventov

80 študentov

34% zahraničných študentov

Facebook
Facebook
GOOGLE
https://klp.lf.tuke.sk">
TWITTER
YouTube