Rampová 7, 041 21 Košice
+421 55 602 61 63
klp.lf@tuke.sk
ČLENOVIA KATEDRY
KURZY
KONFERENCIE

Aktuality

Pozvánka na konferenciu Vzdušný priestor pre všetkých a letecké navigačné služby 2019

Katedra letovej prípravy Leteckej fakulty TUKE Vás srdečne pozýva na Vedeckú konferenciu Vzdušný priestor pre všetkých a letecké navigačné služby 2019, ktorá sa uskutoční v dňoch 12.-13.11.2019 v priestoroch Učebno-výcvikového[…]

Read more

Seminár o bezpečnosti v civilnom letectve 2019

Letové prevádzkové služby SR, š.p. v spolupráci s Dopravným úradom SR organizovali pravidelné ročné školenie v rámci seminára o bezpečnosti v civilnom letectve 2019. Odborného podujatia, ktoré sa uskutočnilo 30.[…]

Read more

Prvá monografia LF TUKE v roku 2019 s príspevkom KLP

V týchto dňoch bola vo Warszawe publikovaná prvá zahraničná vedecká monografia Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach pre rok 2019 s príspevkom z „leteckej dielne“ Katedry letovej prípravy s názvom „Pedagogical Research of Situational[…]

Read more
Študijný program

Profesionálny pilot

Štúdium je zamerané na získanie poznatkov pre výkon funkcie profesionálneho pilota pre prevádzkovateľov leteckej dopravy, prípadne pre výkon ostatných druhov leteckých prác.

ŠTÚDIUM

Dosiahnuté vedomosti počas štúdia zodpovedajú úrovni na získanie kvalifikácie potrebnej na výkon funkcie druhého pilota na lietadlách (ATPL) v obchodnej leteckej doprave a kvalifikáciu obchodného pilota (CPL) s doložkou pre lietanie podľa prístrojov (IR).

PRAKTICKÝ VÝCVIK

Podmienkou štúdia je absolvovanie praktického leteckého výcviku vo výcvikovej organizácii (ATO). Minimálna požadovaná dosiahnutá úroveň výcviku počas štúdia je splnenie letových cvičení na úroveň súkromného pilota lietadiel PPL(A).

SIMULÁTOROVÝ VÝCVIK

Štúdium je zamereané na získavanie praktických zručností za pomoci simulátorov Cessna 172, Cessna 172 RG a Beechcraft Baron Be-58.

UKONČENIE ŠTÚDIA

Štúdium je ukončené štátnou záverečnou skúškou a obhajobou záverečnej práce.

Študijný program

Pracovník riadenia letovej prevádzky

Štúdium je zamerané na výchovu vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov riadenia letovej prevádzky pre miesta riadenia letovej prevádzky v Slovenskej republike, pre ktoré sa požaduje daný stupeň vzdelania.

ŠTÚDIUM

Na teoretické a všeobecné predmety, ktoré sú sústredené do prvého ročníka nadväzujú v ďalších dvoch rokoch špeciálne predmety definované európskym predpismi od EASA a ECAC pre získanie teoretických znalostí riadiaceho letovej prevádzky ATCO.

CERTIFIKÁTY

Vysokoškolské štúdium má za cieľ, aby absolvent získal nielen ucelené bakalárske vzdelanie v odbore, ale zároveň ho pripravuje na vykonanie teoretických skúšok ATCO a získanie certifikátu ATCO.

SIMULÁTOROVÝ VÝCVIK

Štúdium je zamereané na získavanie praktických zručností za pomoci simulátora riadenia letovej prevádzky LETVIS.

UKONČENIE ŠTÚDIA

Štúdium je ukončené štátnou záverečnou skúškou a obhajobou záverečnej práce.

Naši partneri

Napíšte nám

2 kozmonauti

194 absolventov

80 študentov

34% zahraničných študentov

Facebook
Facebook
YouTube