Rampová 7, 041 21 Košice
+421 55 602 61 63
klp.lf@tuke.sk

Dr.h.c. prof. nadzw. dr hab. Antoni Olak na KLP

Dr.h.c. prof. nadzw. dr hab. Antoni Olak na KLP

Zápis nových študentov doktorandského štúdia v akademickom roku 2018/2019 bol príležitosťou pre stretnutie vedúceho Katedry letovej prípravy s pánom Dr.h.c. prof. nadzw. dr hab. Antoni Olakom, vedecko-pedagogickým pracovníkom Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Je tiež predsedom predstavenstva Podkarpatskej pobočky PCK (Poľského červeného Kríža) v Rzeszowe a členom hlavnej rady Poľského Červeného Kríža. Osobným príkladom aj v tejto oblasti takmer 40 rokov ukazuje študentom, ako “nasledovať správnu cestu …” Pán Antoni Olak bude školiteľom – konzultantom pre 3 nových doktorandov Leteckej fakulty TUKE. Tešíme sa na spoluprácu.

Zdieľajte a lajkujte:
Facebook
Facebook
YouTube