Rampová 7, 041 21 Košice
+421 55 602 61 63
klp.lf@tuke.sk

Kontakt

Adresa:

Technická univerzita v Košiciach

Letecká fakulta

Katedra letovej prípravy

Rampová 7

041 21 Košice

 

Sekretariát:

e-mail: klp.lf@tuke.sk

tel.: +421 55 602 61 63

ANTOŠKO Matej,

Ing. PhD. Ing.Paed.IGIP

manažér pre rozvoj, odborný asistent

e-mail: matej.antosko@tuke.sk

tel.: +421 55 602 6167

BÁLINT Ján,

doc. Ing. CSc.

docent

e-mail: jan.balint@tuke.sk

tel.: +421 55 602 6162

CHOMA Ladislav,

Ing. 

odborný asistent

e-mail: ladislav.choma@tuke.sk

tel.: +421 55 602 6165

ČEKANOVÁ Anna,

PhDr. PhD.

odborný asistent

e-mail: anna.cekanova@tuke.sk

tel.: +421 55 602 6164

ĎURČO Stanislav,

Ing. PhD.

manažér pre vzdelávanie, odborný asistent

e-mail: stanislav.durco@tuke.sk

tel.: +421 55 602 6166

FÁBRY Ľubomír,

Ing. PhD. Ing.Paed.IGIP

odborný asistent

e-mail: lubomir.fabry@tuke.sk

tel.: +421 55 602 6184

KAĽAVSKÝ Peter,

Ing. PhD.

manažér pre vedu, odborný asistent

e-mail: peter.kalavsky@tuke.sk

tel.: +421 55 602 6120

KELEMEN Miroslav,

Dr.h.c. prof. Ing. DrSc. MBA LL.M. BG(ret)

splnomocnenec dekana pre praktický letecký výcvik

e-mail: miroslav.kelemen@tuke.sk

tel.: +421 55 602 6188

MIKULA Branislav,

Mgr.

asistent

e-mail: branko.mikula@tuke.sk

tel.: +421 55 602 6194

NĚMEC Vladimír,

doc. Ing. Ph.D. prof.h.c.

docent

e-mail: vladimir.nemec@tuke.sk

tel.: +421 55 602 6163

NEŠTRÁK Dušan,

doc. Ing. CSc.

docent

e-mail: dusan.nestrak@tuke.sk

tel.: +421 55 602 6131

ROZENBERG Róbert,

Ing. PhD.

vedúci katedry, odborný asistent

e-mail: robert.rozenberg@tuke.sk

tel.: +421 55 602 6162

SABO Jozef,

Ing. PhD.

odborný asistent

e-mail: jozef.sabo@tuke.sk

tel.: +421 55 602 6191

VAGNER Juraj,

Ing. PhD. Ing.Paed.IGIP

predseda akademického senátu, odborný asistent

e-mail: juraj.vagner@tuke.sk

tel.: +421 55 602 6118              mob.:0918 882 383

VARGOVÁ Lucia,

Ing. 

sekretariát

e-mail: lucia.vargova@tuke.sk

tel.: +421 55 602 6163

GUZIKIEWICZ Peter,

 

technik

e-mail: peter.guzikiewicz@tuke.sk

tel.: +421 55 602 6122              

Facebook
Facebook
GOOGLE
https://klp.lf.tuke.sk/kontakt">
YouTube