Rampová 7, 041 21 Košice
+421 55 602 61 63
klp.lf@tuke.sk

Kontakt

Adresa:

Technická univerzita v Košiciach

Letecká fakulta

Katedra letovej prípravy

Rampová 7

041 21 Košice

 

Sekretariát:

e-mail: klp.lf@tuke.sk

tel.: +421 55 602 61 63

Zamestnanec

Funkcia

Budova

E-mail

Telefónne číslo

 

Ing. Matej Antoško, PhD., Ing.Paed.IGIP

odborný asistent

R7-19

matej.antosko@tuke.sk

 +421 55 602 6167 

doc. Ing. Ján Bálint, CSc.

docent

R7-19

jan.balint@tuke.sk

 +421 55 602 6169 

PhDr. Anna Čekanová, PhD.

odborný asistent

R7-19

anna.cekanova@tuke.sk

 +421 55 602 6164 

Ing. Stanislav Ďurčo, PhD.

odborný asistent

R7-19

stanislav.durco@tuke.sk

 +421 55 602 6166 

Mgr. Dana Džalajová

lektor

R7-19

dana.dzalajova@tuke.sk

 +421 55 602 6164 

Ing. Ľubomír Fábry, PhD., Ing.Paed.IGIP

odborný asistent

R7-19

lubomir.fabry@tuke.sk

 +421 55 602 6184 

Peter Guzikiewicz

technik pre vzdelávacie činnosti

R7-19

peter.guzikiewicz@tuke.sk

 +421 55 602 6122 

Ing. Ladislav Choma

asistent

R7-19

ladislav.choma@tuke.sk

 +421 55 602 6165 

JUDr. Jaroslav Jevčák

denný doktorand

R7-19

jaroslav.jevcak@tuke.sk

 +421 55 602 6125 

Ing. Peter Kaľavský, PhD.

odborný asistent

R7-19

peter.kalavsky@tuke.sk

 +421 55 602 6120 

Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc.

profesor

R7-19

miroslav.kelemen@tuke.sk

 +421 55 602 6188 

Ing. Robert Klír, PhD., Ing.Paed.IGIP

odborný asistent

R7-19

robert.klir@tuke.sk

 +421 55 602 6123 

Mgr. Branko Mikula

asistent

R7-19

branko.mikula@tuke.sk

 +421 55 602 6194 

doc. Ing. Vladimír Němec, Ph.D.

docent

R7-19

vladimir.nemec@tuke.sk

 +421 55 602 6163 

Ing. Hélia Némethová

denný doktorand

R7-19

helia.nemethova@tuke.sk

 +421 55 602 6125 

doc. Ing. Dušan Neštrák, CSc.

docent

R7-19

dusan.nestrak@tuke.sk

 +421 55 602 6131 

Ing. Pavol Petríček

lektor

R7-19

pavol.petricek@tuke.sk

 +421 55 602 6193 

Ing. Róbert Rozenberg, PhD., Ing.Paed.IGIP

vedúci katedry letovej prípravy

R7-19

robert.rozenberg@tuke.sk

 +421 55 602 6162 

Ing. Jozef Sabo, PhD.

odborný asistent

R7-19

jozef.sabo@tuke.sk

 +421 55 602 6191 

Mgr. Miroslava Semančíková

lektor

R7-19

miroslava.semancikova@tuke.sk

 +421 55 602 6164 

Ing. Juraj Vagner, PhD., Ing.Paed.IGIP

odborný asistent

R7-19

juraj.vagner@tuke.sk

 +421 55 602 6118 

Ing. Lucia Vargová

technik pre vzdelávacie činnosti

R7-19

lucia.vargova@tuke.sk

 +421 55 602 6163 

Facebook
Facebook
YouTube