Rampová 7, 041 21 Košice
+421 55 602 61 63
klp.lf@tuke.sk

O Katedre

Katedra letovej prípravy

Katedra letovej prípravy Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach vznikla 1.9.2004 transformáciou z Katedry letovej prípravy Vysokej vojenskej leteckej školy Slovenského národného v Košiciach. Katedra pokračuje vo svojej činnosti na už vybudovaných základoch svojej predchodkyne avšak so zameraním na civilnú leteckú oblasť.

Katedra letovej prípravy garantuje a zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie poskytované v akreditovaných študijných programoch. Zabezpečuje výučbu predmetov zameraných najmä na problematiku teoretickej a praktickej trenažérovej prípravy lietajúceho personálu a personálu riadenia letovej prevádzky. Je profilovou katedrou pre študijné programy Profesionálny pilot a Pracovník riadenia letovej prevádzky. Ďalej sa podieľa na výučbe bakalárskeho a inžinierskeho študijného programu Riadenie leteckej prevádzky.  Príslušníci Katedry letovej prípravy sa podieľajú na tvorbe civilných leteckých predpisov a noriem, zúčastňujú sa domácich a zahraničných vedeckých konferencií a spolupracujú s civilnými leteckými organizáciami.

Od doby svojho vzniku Katedra letovej prípravy Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach vyškolila v bakalárskom stupni 165 civilných pilotov a riadiacich letovej prevádzky.

Facebook
Facebook
YouTube